2 hul

Scroll to explore

Christiansborg Fixture 45 degrees w. ø200 spout
Retail price DKK 12.750,00
Pris ekskl. moms DKK 10.200,00

20.521-Ø200.555

SP Fixture, 45 degrees w. u200 spout
Retail price DKK 14.125,00
Pris ekskl. moms DKK 11.300,00

20.525-U200.555

Cross-handle Fixture 45 degrees w. ø200 spout
Retail price DKK 12.750,00
Pris ekskl. moms DKK 10.200,00

20.523-U200.555

SP Fixture with u200 spout
Retail price DKK 14.125,00
Pris ekskl. moms DKK 11.300,00

20.535-U200.555

SP Fixture, 45 degrees w. ø200 spout
Retail price DKK 14.125,00
Pris ekskl. moms DKK 11.300,00

20.525-Ø200.555

Cross-handle Fixture with u200 spout
Retail price DKK 12.750,00
Pris ekskl. moms DKK 10.200,00

20.533-U200.555

SP Elbow shower fixture for installation
Retail price DKK 17.875,00
Pris ekskl. moms DKK 14.300,00

49.048MT555

SP Elbow fixture 45 degrees w. ø200 spout
Retail price DKK 14.125,00
Pris ekskl. moms DKK 11.300,00

20.528-Ø200.555

SP Elbow fixture 45 degrees w. u200 spout
Retail price DKK 9.500,00
Pris ekskl. moms DKK 7.600,00

20.528-U200.555

Cross-handle Fixture 45 degrees w. ø200 spout
Retail price DKK 12.750,00
Pris ekskl. moms DKK 10.200,00

20.523-Ø200.555

SP Elbow fixture w. u200 spout
Retail price DKK 14.125,00
Pris ekskl. moms DKK 11.300,00

20.538-U200.555

SP Fixture with u200 spout
Retail price DKK 14.125,00
Pris ekskl. moms DKK 11.300,00

20.535-Ø200.555

Cross-handle Fixture with ø200 spout
Retail price DKK 12.750,00
Pris ekskl. moms DKK 10.200,00

20.533-Ø200.555